Nieuws

Presentatie Lionsclub: Let’s talk about sex (04-05-2016)

Op uitnodiging van de voorzitter van de Lionsclub Bruegel (in Peer, België) verzorg ik een presentatie over o.a. praten over seksualiteit, intimiteit en relatie, mythes rond seks, verschillen tussen mannen en vrouwen, wat doet een seksuoloog en highlights uit de Belgische seksonderzoeken “Sexpert” en “Waarom seks?”. Die avond zijn ook de echtgenotes van de (mannelijke) leden aanwezig.

Lezing “Intimiteit en kanker”, informatiemarkt Oncologie (31-10-2015)

Op 31 Oktober 2015 verzorgt seksuoloog Petra Prinssen om 13.30 uur een lezing over “Intimiteit en kanker” in Gezondheidscentrum Honnée te Horn. Er vindt dan een interactieve info(inloop)middag plaats van 13 – 17 uur voor (ex) oncologie patienten, hun naasten en andere geïnteresseerden. Tijdens de behandeling van de ziekte, die met name gericht is op overleven, operaties en medicatie, is vaak weinig aandacht voor seksualiteit, relatie en intimiteit. Logisch. Maar intimiteit en seks kunnen wel o.a. geborgenheid, troost, afleiding en ontspanning bieden! En het gevoel dat je erbijhoort, aantrekkelijk bent en de moeite waard bent. Dus belangrijk! De infomarkt is een “doe”en “ervaar” – dag en wordt gehouden in Gezondheidscentrum Honnée te Horn (Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn). Deelname is gratis en aanmelding is wenselijk: e-mail naar info@gezondheidscentrumhonnee.nl of bel: 0475-581536.

Poster Een leven naast kanker 31-10-2015

 

Workshop “Jongeren en seksualiteit” voor coaches van jongeren, 19-04-2015

In opdracht van het maatjesproject www.coach4U.nl, waarin volwassenen zogenaamde “risicojongeren” coachen, verzorgt Petra Prinssen een workshop over jongeren en seksualiteit. Jongeren worden in dit project ondersteund in het behalen van gestelde doelen om hun leven beter op de rit te krijgen door vrijwillige coaches. In coachingsgesprekken kunnen diverse zaken naar voren komen waar de coach op door kan vragen, bv. nieuwe relaties, grenzen in seksualiteit, waarden en normen, sexting (bv. via chat en smartphone seksueel expliciete beelden verstuurden), (seksueel) geweld in relaties en ook de grenzen tussen coach en coachee. Handvaten voor gesprekken, doorvragen op moeilijker onderwerpen en inzicht in de eigen (seksuele) waarden en normen komen aan bod. In de Uitnodiging Themabijeenkomst “Jongeren en seksualiteit” leest u meer. Petra is sinds 2009 vrijwillig coach in het project Coach 4 U van Partners in Welzijn (Westelijke Mijnstreek, Limburg).

Onderzoek Waarom seks? Motieven om seks te hebben (2014)

Waarom Seks? is het grootste online seksonderzoek dat ooit in België heeft plaatsgevonden. Het onderzoek werd in 2014 opgestart vanuit de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent. In kader van de opleiding Permanente Vorming Seksuologie heeft een groep studenten, waaronder Petra Prinssen, in kaart gebracht om welke redenen mensen seks hebben. Wat leidt er toe dat mensen overgaan tot seksuele activiteit? Eerder Amerikaans onderzoek (Why humans have sex?, Meston & Buss, 2007) heeft immers uitgewezen dat de motieven om seks te hebben voor iedereen en in elke situatie verschillend kunnen zijn. Mensen konden meedoen via een online-vragenlijst, waarbij speciale interesse uitging naar de doelgroepen: mensen met obesitas, kanker, multiple sclerose (MS), transgenders, jongeren, ouderen en mensen met seksuele problemen.

Resulaten

Resultaten Waarom seks? – onderzoek door VTM; met filmfragment programma Telefacts.

Resultaten onderzoek door de Gazet van Antwerpen, het Nieuwsblad en het Belang van Limburg  (3 dezelfde persberichten).

Interview Marieke Dewitte

Interview over Waarom seks? met Marieke Dewitte, coördinator Permanente Vorming Seksuologie Universiteit Gent, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, (vakgroep Experimenteel, Klinische en Gezondheidspsychologie) en Assistant Professor aan de Universiteit Maastricht (vakgroep Clinical Psychological Science).

Publicaties over Waarom seks? in o.a. Belgische en Nederlandse pers, door het Universitair Ziekenhuis Gent en van het MS Fonds Nederland

Universitair Ziekenhuis Gent

Nationaal MS Fonds Nederland, dat haar medewerking verleend heeft bij de werving van mensen met MS. Deze doelgroep heeft seksuoloog Petra Prinssen nader onderzocht.

De Telegraaf

Het Nieuwsblad

De Standaard

De Belgische Flair

De Belgische Stichting tegen kanker