Voorlichtingsbijeenkomst “MS en gevolgen m.b.t. intimiteit en seksualiteit” Hasselt (29 mei 2018)

In deze interactieve bijeenkomst worden gevolgen van MS op intimiteit en seksualiteit besproken. De bijeenkomst is gratis voor MS-patiënten, hun partners en geïnteresseerden. Het MS-Huis (Stichting Lidwina) in Hasselt organiseert deze middag van 15 – 18 uur. Meer info: MS Huis Lidwina.