Kosten

  • Consult individueel/met partner 60 minuten: € 90,- .
  • Consult individueel/met partner 90 minuten: € 130,- .
  • Toeslag avond (na 18 uur – max. 21 uur) / weekend: € 10,- .

De betaling dient contant (graag gepast) te worden voldaan na iedere consultatie. U krijgt hiervan een factuur.

Zorgverzekeraars vergoeden helaas de seksuologische consulten niet. (In voorgaande jaren was hiervoor nog ruimte, door seksuologische hulpverlening onder de dezelfde clausules te laten vallen als “eerstelijns psychologische zorg”.)

Een voordeel kan zijn dat uw behandeling nu niet bij de zorgverzekeraar wordt ingediend. Daarmee is uw privacy volledig gegarandeerd.

Voorwaarden:

  1. De consulten vinden plaats in de praktijkruimte in Gezondheidscentrum De Boog te Roermond.
  2. Indien u niet naar een afspraak kunt komen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen via e-mail of telefoon. Zonder tijdig bericht worden de kosten van de behandelsessie gefactureerd, want deze tijd en de ruimte zijn immers voor u gereserveerd.
  3. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing.
  4. De seksuoloog heeft beroepsgeheim.
  5. De Algemene voorwaarden Praktijk Seksualiteit en welzijn.
  6. De AVG Privacyverklaring Praktijk Seksualiteit en welzijn.