Workshop “Jongeren en seksualiteit” voor coaches van jongeren, 19-04-2015

In opdracht van het maatjesproject www.coach4U.nl, waarin volwassenen zogenaamde “risicojongeren” coachen, verzorgt Petra Prinssen een workshop over jongeren en seksualiteit. Jongeren worden in dit project ondersteund in het behalen van gestelde doelen om hun leven beter op de rit te krijgen door vrijwillige coaches. In coachingsgesprekken kunnen diverse zaken naar voren komen waar de coach op door kan vragen, bv. nieuwe relaties, grenzen in seksualiteit, waarden en normen, sexting (bv. via chat en smartphone seksueel expliciete beelden verstuurden), (seksueel) geweld in relaties en ook de grenzen tussen coach en coachee. Handvaten voor gesprekken, doorvragen op moeilijker onderwerpen en inzicht in de eigen (seksuele) waarden en normen komen aan bod. In de Uitnodiging Themabijeenkomst “Jongeren en seksualiteit” leest u meer. Petra is sinds 2009 vrijwillig coach in het project Coach 4 U van Partners in Welzijn (Westelijke Mijnstreek,...